Karen & Tai

Karen & Tai

Karen & Tai Simcoe, Ontario Weddings Adrianne & Matt Adrianne & Matt Kitchener, OntarioWeddingsInstagram Follow us to see some of our favourite moments, and get your wedding inspo fix. Annie & Amar Annie & AmarWeddingsInstagram See what our team...